Strona główna Aktualności Informacje
o książce
Spis rozdziałów Fragmenty Recenzje Sprzedaż
i dystrybucja
Podziękowania Kontakt
Spis rozdziałów
Wstęp
 1. Energia

Unoszenie ciepłego powietrza

Pobieranie ciepła przez atmosferą ziemską

Powstawanie wiatru

Tworzenie się sztormu

Ciepło kondensacji

Skraplanie przez ochłodzenie

Ochładzanie się powietrza poprzez wznoszenie

Proces kondensacji  (skraplania)

Sztorm wywołany ciepłem kondensacji
 1. Wyż i niż

Pionowa cyrkulacja prądów powietrznych

Globalna cyrkulacja powietrza

Wiatr w obszarze niskiego ciśnienia

Wiatr w obszarze wysokiego ciśnienia

Mapa synoptyczna a wiatr
 1. Wiatr, silny wiatr, sztorm

Odczytywanie prędkości wiatru

Określanie prędkości wiatru z odległości między
izobarami
 1. Niż sztormowy

Nagły spadek ciśnienia

Niż sztormowy na mapie synoptycznej

Właściwości wiatru niżu sztormowego

Przemieszczanie się frontów

Zatoka niskiego ciśnienia

"Po drugiej stronie" niżu
 1. Wpływ topografi

Efekt dyszowy

Efekt przylądkowy

Wiatry katabatyczny (spadowy)

Szkwał termiczny
 1. Burza

Ostrzeżenie

Wiatr burzowy

Rady dla żeglarzy
 1. Cyklony tropikalne

Charakterystyka meteorologiczna

Czas i miejsce występowania cyklonów tropikalnych

Kierunek cyklonów

Strefa niebezpieczna

Droga odwrotu
 1. Stan morza

Małe fale, duże fale

Stan morza na płytkich wodach

Grzywacze

Prąd powierzchniowy

Stan morza na prądach pływowych

Interferencje lub fale krzyżujące się

Prądy powrotne przyboju

Morska rzeczywistość
 1. Jacht w sztormie

Obciążenie wiatrem prawidłowo zrefowanego ożaglowania

Obciążenie wiatrem przy zbyt dużej powierzchni ożaglowania

Kołysanie wzdłużne

Kołysanie boczne

Myszkowanie

Wbijanie się w falę

Zalewanie rufy przez falę

Jacht w grzywaczu
 1. Dzielność morska jachtu

Wielkość jachtu

Wanty i sztagi

Maszt i fały

Żagle

Kadłub

Kształt dziobu

Kształt kadłuba

Przekrój boczny

Urządzenie sterowe

Pomoce i przeszkody na pokładzie

Pod pokładem

Silnik

Instalacja zenzowa

Podsumowanie
 1. Wyjść w morze czy nie?

Informacje pogodowe

Decyzja o wypłynięciu
 1. Sztorm w porcie

Cumowanie alongside

Dołączanie do tratwy

Cumowanie na kotwicy, rufą do kei

Zabezpieczenie lin przed przecieraniem

Ułożenie odbijaczy

Przygotowanie pontonu

Na silniku pod wiatr

Awaryjne wyjście w morze

Wachta portowa
 1. Klar sztormowy na morzu

Rozpoznawanie niebezpieczeństwa

Przygotowanie załogi

Szczegółowy plan wacht

Nawigacja

Bezpieczeństwo pod pokładem

Kambuz

Klar na pokładzie

Sztormowanie checklista

Refowanie na czas

Refowanie grota

Refowanie żagli przednich
 1. Specjalny porządek 

Odpoczynek załogi

Walka ze sztormiakiem

Potrzeby naturalne

Choroba morska

Przygotowanie posiłków

Samopoczucie

Kontakt ze światem zewnętrznym

Nawigacja

W kokpicie

Praca na pokładzie

Noce
 1. Taktyka sztormowa

Wysterowanie fali

Powierzchnia ożaglowania

Obieranie kursu

Walka z grzywaczami

Omijanie fali

Brak możliwości ominięcia fali

Pokonanie grzywacza rufą

Pokonanie grzywacza dziobem

Czynne i bierne taktyki sztormowe

Ucieczka z wiatrem

Urzywanie żagli sztormowych

Holowanie hamulców

Stawanie w dryf

Wykorzystywanie dryfkotwy

Niekontrolowany dryf

Wygładzanie fal olejem

Sztormowanie na silniku

Fale krzyżujące się i fale poprzeczne
 1. Planowanie

Nawigacja sztormowa

Planowanie  przestrzeni za zawietrznej

Uwzględnianie okoliczności czasowych
 1. Wejście do portu schronienia

Kursy półwiatrowe

Halsowanie w pobliżu lądu

Podejście do zawietrznego brzegu
 1. Manewry portowe

Przed wejściem do portu

Manewrowanie w porcie

Podejście przy silnym wietrze dopychającym

Podejście przy silnym wietrze odpychającym

Cumowanie rufą na kotwicy i cumach

Cumowanie rufą na mooringach

Użycie kotwicy w sytuacji awaryjnej

Użycie kotwicy przy manewrach

Trudności manewrowe przy nieopływowym sterze 

Stawanie na kotwicy w zatoce
 1. Sytuacje awaryjne

Człowiek za burtą – na lince bezpieczeństwa

Człowiek za burtą

Metody poszukiwania

Wdarcie się pod pokład wody

Opuszczanie jachtu

Przesiadka do tratwy ratunkowej

Pomoc ze statku ratowniczego

Przesiadka na statek handlowy

Pomoc ze śmigłowca

Sztrandowanie
 1. Posłowie
 
Sztorm na Allegro | Sztorm na Facebook
Sztorm - co robić? Teoria i praktyka
Dietrich von Haeften